Amman

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

Stolica Jordanii i najważniejsze miasto w kraju. Jej nazwa pochodzi od wzgórza Dżabal Amman, a także od starożytnego ludu Amonitów, który zamieszkiwał północ dzisiejszej Jordanii w pierwszym i drugim tysiącleciu przed Chrystusem. W Starym Testamencie miasto jest wymieniane pod nazwą Rabbat Ammon. Była to stolica Ammonitów. W epoce hellenistycznej miasto zostało rozbudowane przez egipskich Ptolemeuszy i nazwane Filadelfią. W czasach rzymskich Filadelfia wchodziła w skład Dekapolis - związku miast leżących na pograniczu rzymskiej Palestyny oraz państwa Nabatejczyków ze stolicą w Petrze. Z tego okresu zachowało się najwięcej zabytkowych budowli. Najbardziej imponującą z nich jest antyczny teatr. Po podboju arabskim i przeniesieniu kalifatu z Damaszku do Bagdadu miasto zaczęło tracić znaczenie, a w okresie rządów tureckich zmieniło się w niewielką osadę. Ponowny rozwój miasta nastąpił po I wojnie światowej, kiedy Amman stał się w 1921 roku stolicą emiratu Transjordanii.

Dzisiejszy Amman to duże, nowoczesne i ruchliwe miasto. Choć uroku dodaje mu położenie na wzgórzach, to jednak nie ma w nim wiele do oglądania. Pałac królewski jest niedostępny dla zwiedzających. Najstarsze budynki pochodzą z lat dwudziestych XX wieku i znajdują się w Centrum (tzw. Downtown). W tym samym rejonie można zobaczyć pozostałości antycznych budowli, które są najważniejszymi zabytkami Ammanu. Należy też koniecznie zajrzeć na teren Cytadeli oraz do Muzeum Archeologicznego, w którym zjajdują się m. in. słynne zwoje z Qumran.

Transkrypcja: Amman, Filadelfia, Rabbat Ammon.

Najważniejsze miejsca do zobaczenia: rzymski teatr i odeon, Cytadela i okolice (z tzw. grobowcem Uriasza, świątynią Herkulesa oraz budowlami bizantyńskimi i umajjadzkimi), Jordańskie Muzeum Archeologiczne.

Pozostałe miejsca: Meczet króla Abdallaha, meczet króla Husajna (wstęp tylko dla muzułmanów), nimfeum, brama pałacu królewskiego, najstarszy dom w Ammanie przy ulicy króla Fajsala.

Zalecany minimalny czas pobytu: 1 dzień.

Na zdjęciu: Muzeum Archeologiczne w Cytadeli w Ammanie.

Tekst: Jarosław Poniewiera

Literatura:

Arabowie. Słownik encyklopedyczny, praca zbiorowa, red. Dziekan M., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Bosowski A., Jordania. Kraina Starego i Nowego Testamentu, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2001 Meczet Króla Husajna, Amman

Image