Krak des Chevaliers (Qalaat al-Hisn)

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

Zamek w Syrii w górach Al-Ansarija uznawany za najlepiej zachowany zamek z okresu wypraw krzyżowych na Bliskim Wschodzie. Krak des Chevaliers został wzniesiony przez rycerzy zakonu św. Jana, którzy gruntownie przebudowali znajdujący się w tym miejscu starszy zamek kurdyjski. Fortyfikacja powstała w XII i XIII wieku w miejscu bardzo ważnym pod względem strategicznym, powyżej tzw. Bramy Emesy – obniżenia w obrębie pasm górskich oddzielających wybrzeże Morza Śródziemnego od wnętrza Syrii. Przez Bramę Emesy od starożytności prowadziły szlaki handlowe łączące miasta portowe z syryjskim interiorem. Joannici zastosowali w zamku wiele interesujących rozwiązań obronnych, np. krętą rampę, podwójne mury obronne. Crac des Chevaliers znajdował się w rękach chrześcijan do roku 1271. Zdobył go po kilkumiesięcznym oblężeniu sułtan Bajbars. Zamek znajduje się na liście zabytków UNESCO.

Najważniejsze miejsca do zobaczenia: teren górnego zamku – loggia z łacińskimi inskrypcjami, kaplica z fragmentami fresków, donżon i baszty po południowej stronie, korytarze zamkowe, sypialnie, toalety i pomieszczenia gospodarcze (kuchnia, magazyny).

Pozostałe miejsca: teren dolnego zamku – rampa, stajnie, akwedukt, pozostałości po basztach.

Zalecany minimalny czas pobytu: 2-3 godziny.

Na zdjęciu: Zamek - Krak des Chevaliers, dawna siedziba joannitów.

Tekst: Jarosław Poniewiera

Image