Wupatki National Moument

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

Wupatki National Monument, pomnik narodowy znajdujący się w USA w stanie Arizona, w pobliżu miasteczka Flagstaff. Został ustanowiony decyzją prezydenta Calvina Coolidge'a 9 grudnia 1924 roku. Obecnie zajmuje powierzchnię 143,35 km². Zarządzany jest przez National Park Service w ścisłym powiązaniu z pobliskim Sunset Crater Volcano National Monument, który leży około 19 kilometrów na południowy zachód.

Najważniejszym obiektem na tym terenie są ruiny indiańskiej osady. Kilkukondygnacyjna główna struktura puebla liczyła ponad 100 pomieszczeń, w jej sąsiedztwie znajduje się kiva - owalna i częściowo zagłębiona w ziemi budowla o przeznaczeniu obrzędowym, są tu także pozostałości obiektu uznawanego za boisko oraz liczne inne ślady działalności człowieka. Osada powstała w strefie granicznej, na skrzyżowaniu szlaków handlowych pomiędzy Indianami kultur Sinagua, Cohonina i Kayenta. Było to w swoim czasie największe i najbardziej wpływowe pueblo w regionie.

Swoje legendy wiążą z nim Indianie Hopi, Pueblo, Navajo i inne współczesne plemiona. Pierwsze ślady osadnictwa w tej okolicy datuje się na około 500 r.n.e. W drugiej połowie wieku jedenastego miała miejsce silna erupcja wulkanu zwanego dzisiaj Sunset Crater. W kilkadziesiąt lat później ze względu na dogodne warunki do uprawy nastąpił znaczny napływ ludności. Uprawiano głównie kukurydzę i dynie. W wieku dwunastym n.e., Wupatki zamieszkiwało od 85 do 100 osób. Natomiast populacja w promieniu dziennego marszu od osiedla liczyła nawet 2 tys. osób. Osiedle zostało opuszczone około roku 1225.

Pueblo Wupatki to największe z pięciu zachowanych na tych terenach, pozostałe to: Wukoki, Lomaki, Citadel i Nalakihu.

Osadę można zwiedzać codziennie, latem od 8:00 do 18:00, a w pozostałych okresach od 8:00 do 17:00. Obowiązuje ten sam bilet co do krateru Sunset. W centrum dla zwiedzających znajduje się niewielka ekspozycja dotycząca historii i kultury mieszkańców puebla. Przy wejściu natomiast można zobaczyć ekspozycję lokalnej flory, w formie dobrze opisanego ogrodu. W okolicy boiska zlokalizowana jest jeszcze jedna atrakcja. Wąski wylot rozległego systemu podziemnych szczelin "blowhole" słynny z silnych strumieni powietrznych o zmiennym kierunku. Przed wizytą warto zapoznać się z broszurą opisującą trasę zwiedzania.

Czas zwiedzania: 45 minut.

Na zdjęciu: Pueblo Wupatki.

Tekst: Artur Szaflik, Maciej Kołodziejczyk

Zdjęcie: Maciej Kołodziejczyk

Image