Yan`an

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

Yan’an, miasto w północnych Chinach (prow. Shaanxi), w latach 1937 – 1945 siedziba główna Komunistycznej Partii Chin (KPCh). W tym mieście w symboliczny sposób zakończył się Długi Marsz. Komuniści, na mocy porozumienia z Czang Kaj-szekiem (Jiang Jieshi), otrzymali we własne władanie region ze stolicą w Yan’anie. Stał się on tym samym, de facto drugim po legalnym Kuomintangowskim, ośrodkiem władzy politycznej w Chinach. To w Yan’anie Mao Zedong (Tse-Tung) osiągnął pełnię władzy, głównie dzięki pomocy Kang Shenga, szefa służby bezpieczeństwa. Tam również, za sprawą Kanga, poznał swą czwartą żonę, Jiang Qing, która stała się w późniejszym okresie osławioną „Madame Mao”. Komunistyczne quasi-państwo w Yan’anie uznaje się powszechnie za prototyp Chińskiej Republiki Ludowej, tu przetestowano rozwiązania, które zastosowano w skali całego kraju po 1949 r. To właśnie tutaj, głównie na skutek masowych kampanii inżynierii społecznej (tzw. „ruch na rzecz naprawy stylu pracy”), ukształtował się chiński typ marksizmu, czyli maoizm.

Tekst: Michał Lubina

Image