Laurazja

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

(ang. laurasia, niem. Laurasia) wielki kontynent który obejmował połączony obszar dzisiejszej Europy, Ameryki Płn. oraz Azji bez Płw. Indyjskiego. Laurazja powstała w trakcie orogenezy hercyńskiej w późnym karbonie w wyniku kolizji Laurosji z Syberią a następnie z Kazachstanią i Chinami. Laurazja otoczona była od zachodu i północy przez ocean Panthalassa, a od południowego wschodu – przez Paleotetydę. Laurazja zaczęła rozpadać się w dolnej jurze w wyniku pojawienia się północnej części ryftu atlantyckiego. Ostateczne rozdzielenie się dawnego kontynentu na Amerykę Północną i Eurazję nastąpiło pod koniec kredy.